Om 41Q

41 Questions personlighetstest är baserat på den schweiziska psykiatern Carl Jungs modell för personlighetstyper kallad ”analytisk psykologi”. Jungs modell för personlighetstyper är baserad på antagandet att personligheten består av olika psykiska funktioner som styr hur vi uppfattar och hanterar information.

Jungs modell för personlighetstyper delar in människor i fyra huvudtyper:

  1. Den extroverta eller utåtriktade typen (E) – Dessa personer är utåtriktade och får energi från att interagera med andra människor och aktiviteter.
  2. Den introverta eller inåtvända typen (I) – Dessa personer är mer tillbakadragna och får energi från att vara ensamma eller fokusera på sin inre värld.
  3. Den sensoriska eller känslostyrda typen (S) – Dessa personer förlitar sig mer på sina sinnen än på intuition och är mer praktiska och realistiska.
  4. Den intuitiva eller tänkande typen (N) – Dessa personer förlitar sig mer på intuition än på sina sinnen och är mer intellektuella och filosofiska.

Jung hävdade också att varje personlighetstyp har en primär funktion som styr deras sätt att tänka och uppfatta information. Dessa primära funktioner är:

  1. Tankefunktion (T) – Denna funktion styr hur man uppfattar och analyserar information.
  2. Känslofunktion (F) – Denna funktion styr hur man uppfattar och hanterar känslor och relationer.
  3. Sensationsfunktion (S) – Denna funktion styr hur man uppfattar och hanterar information genom sina sinnen.
  4. Intuitionsfunktion (N) – Denna funktion styr hur man uppfattar och hanterar information genom intuition och associationer.